Let op je bezoekt nu de archiefsite. Bekijk de actuele website hier.

Let op deze site dient als archief.
Ga naar www.psycholoogwijnberg.nl voor de actuele website.

Wat je denkt dat ben jezelf

Introductie tot assertief denken en doen

Auteur(s): Jeffrey Wijnberg & Tatjana Kratochvil
Verschijningsdatum: 01-01-1979
Uitgeverij: H Nelissen, Baarn
ISBN: 9789024405480
Verkrijgbaarheid: Online / Boekhandel
Koop direct online

Maar al te vaak laten we ons in ons gedrag leiden door verkeerde voorstellingen van de werkelijkheid. Uitspraken als:
Ik zou door de grond gaan...
Ik kan het niet maken...
Wat zouden ze wel van me denken...
illustreren deze verkeerde uitgangspunten, want we veronderstellen slechts dat we iets niet kunnen. Deze foutieve denkpatronen worden dikwijls aan de kaak gesteld in assertiviteitstrainingen waar mensen leren zich te gedragen zoals ze zijn of zoals ze willen zijn. Met dit boekje hebben de auteurs de deelnemers aan dit soort trainingen en iedereen die op eigen houtje wat aan zijn assertiviteitsproblemen wil doen, een korte introductie in handen willen geven, die hen voorbereidt op het werken aan hun eigen zelf en die hen helpt om op een meer bevredigende wijze contact te leggen met andere mensen.

Paperback | 134x12x210 mm

watjedenktdatbenjezelf