Let op je bezoekt nu de archiefsite. Bekijk de actuele website hier.

Let op deze site dient als archief.
Ga naar www.psycholoogwijnberg.nl voor de actuele website.

Disclaimer

Wijnberg & Wijnberg Psychologen en de beheerders van deze website doen hun uiterste best de informatie correct en volledig mogelijk aan te bieden, echter onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site. Bezoekers en gebruikers van de website gaan akkoord met de voorwaarden voor gebruik zoals vermeld op deze pagina.

Wijnberg & Wijnberg Psychologen en de beheerders van deze site zijn niet aansprakelijk voor reacties, commentaar en andere teksten, afbeeldingen of video toegevoegd of publiek gemaakt door derden en/of gebruikers van deze website. Wijnberg & Wijnberg Psychologenen de beheerders van deze site zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventueel nadelige gevolgen, letsel, geestelijke of fysieke schade of andere schade die voortkomt uit het bezoek of gebruik van deze informatie van derden. Het gebruik van de geboden inhoud van deze site onder redactie van Wijnberg & Wijnberg of de beheerders valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker/bezoeker. Wijnberg & Wijnberg is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen letsel of andere schade voortkomend uit het gebruik van de geboden informatie. Raadpleeg alvorens het toepassen van zelfhulp of hulp aan derden op basis van de geboden informatie altijd eerst een geregistreerde psychotherapeut of arts. Aan deze website kunnen geen rechten ontleent worden. Wijnberg en Wijnberg Psychologen en de beheerders behouden het recht voor de voorwaarden zonder notificatie vooraf te wijzigen of uit te breiden.